31 Ocak 2013 Perşembe

JavaScript for döngüsü ile tablo

Leave a Comment
PHP'de dinamik HTML tabloları oluşturmak konusunda PHP'de for döngüsü ile tablo oluşturmayı anlatmıştım. Bu yazıda aynı tabloyu JavaScript ile oluşturuyorum.

Oluşturacağım tablo :

Kodlar

<script>
var satirsayisi = 5;
var sutunsayisi = 3;

document.write("<table border='1'>");

for(var i=1;i<=satirsayisi;i++)
{
    document.write("<tr>");
   
    for(var j=1;j<=sutunsayisi;j++)
    {
        document.write("<td>" + i + ".satır " + j + ". sütun</td>");
    }
   
    document.write("</tr>");
}

document.write("</table>");

</script>
Read More

Temel SQL komutları - 1

Leave a Comment


SQL nedir? İngilizce açılımı Structured Query Language olan SQL'in Türkçe anlamı Yapılandırılmış Sorgu Dili'dir. Verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir Veritabanı Yönetim Sistemidir. Programlama dili değildir.

Bu yazımda SQL'in temel komutlarını elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım.

SELECT komutu

Tablolarda bulunan verileri elde etmek için kullanılır.

Örnek : SELECT * FROM tablo_adı

DISTINCT komutu

Bir sütundaki tekrarlanan değerleri birleştirir.

Örnek : SELECT DISTINCT sütun_adı FROM tablo_adı

WHERE komutu

Belirli bir kritere uyan verileri elde eder. Örneğin veritabanından adı Ahmet olan kullanıcıları görüntülememizi sağlar.

Örnek : SELECT * FROM tablo_adı WHERE ad = 'Ahmet'

AND komutu

Ve anlamına gelir. Örneğin veritabanından adı Ahmet ve yaşı 20 olan kullanıcıları görüntülememizi sağlar.

Örnek : SELECT * FROM tablo_adı WHERE ad = 'Ahmet' AND yas = '20'

OR komutu

Veya anlamına gelir. Örneğin veritabanından adı Ahmet ve Mehmet olan kullanıcıları görüntülememizi sağlar.

Örnek : SELECT * FROM tablo_adı WHERE ad = 'Ahmet' OR ad = 'Mehmet'

BETWEEN komutu

Arasında anlamına gelir. Örneğin yaşı 19 ve 25 arasında olan kullanıcıları görüntülememizi sağlar.

Örnek : SELECT * FROM tablo_adı WHERE yas BETWEEN 20 AND 25
Read More

PHP ile MySQL veritabanından veri çekme - SELECT

13 comments
PHP ile MySQL bağlantısı kurma ve veri ekleme işlemlerini anlatmıştım. Bu yazıda MySQL veritabanından veri çekmeyi anlatıyorum.

İçinde şehirler bulunan sehirler adında bir tablomuz olsun. Tablomuzun içeriği aşağıdaki gibi.

Aşağıdaki kod ile verileri çekiyorum.


Ekran çıktısı şöyle oluyor.

Veriler id sırasına göre eklendi. Peki ben plakaya ya da alfabetik önceliğe göre sıralamak isteseydim ?
O zaman ORDER BY komutunu kullanmam gerekecekti. Aşağıdaki gibi bir kod yazarsam 

İsme göre sıralamış olurum.

Read More

30 Ocak 2013 Çarşamba

C'de OBEB bulma

1 comment


Matematiksel hesaplamalara devam ediyorum. Bu yazımda OBEB yani Ortak Bölenlerin En Büyüğünü bulmanın nasıl olduğunu anlatacağım.

Ekrandan iki sayı alıyorum. if komutuyla hangisinin küçük olduğunu buluyorum. Ardından for döngüsü oluşturuyorum ve küçük sayıdan 1'e kadar azaltıyorum. Ekrandan aldığım iki sayıya kalansız bölünürse döngüyü sonlandırıyorum.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>

main()
{
    int sayi1;
    int sayi2;
    int kucuk;
    int ebob;
    int i;  
   
    printf("1.sayi : ");
    scanf("%d",&sayi1);
   
    printf("\n\n2.sayi : ");
    scanf("%d",&sayi2);
   
    if(sayi1>sayi2)
    {
       kucuk = sayi1;             
    }
   
    else
    {
       kucuk = sayi2;   
    }


    for(i=kucuk;i>=1;i--)
    {
       if((sayi1%i==0)&&(sayi2%i==0))
       {
          ebob = i;
          break;            
       }  
      
       else
       {
          continue;   
       }                 
    }
   
    printf("\n\nEBOB (%d , %d) = %d",sayi1,sayi2,ebob);
   
    getch();
}
Read More

C# Veri Türleri ve Değişkenler

Leave a Comment
C# programlama diline giriş yapmıştık. Şimdi C#'tki veri türleri ve değişkenlere göz atalım. İlk olarak değişken nedir ?

Değişken (variable); bellek üzerinde bulunup, programla ilgili verileri geçici olarak tutan alanlardır. Programlar ihtiyaç duydukça değişkenler üzerinde işlem yaparlar.

C#'ta değişken tanımlama aşağıdaki gibi yapılır.

<Değişken Türü> <Değişken Adı>
<Değişken Adı> = <Değişken Değeri>

veya

<Değişken Türü> <Değişken Adı> = <Değişken Değeri>

Örnek : int sayi = 5;

Değişken türlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.Aşağıdaki tablo değer türlerinin hafızada kapladığı alanı ve alabileceği değer aralıklarını göstermektedir.

Read More

İletişim kipleri

Leave a Comment
Günlük hayatımızda insanlarla iletişim kurarken iki yönlü bilgi alışverişinde bulunuruz. Yani hem karşımızdaki insana bilgi iletebilir, hem de onun aktardığı bilgileri alabiliriz.

Veri ağlarında ise, gereksinimlere göre iletişim kipinin niteliği değişebilir. Bazı durumlarda yalnızca veri almak yeterliyken (TV gibi) bazı durumlarda ise hem veri almak hem de veri yollayabilmek gerekir. (telefon gibi)

İletişim kipleri, veri ağlarının maliyetini etkilediğinden, doğru iletişim kipini seçmek çok önemlidir. İki aygıt arasında veri iletilirken kullanılan 3 iletişim kipi vardır.

          1. Tek Yönlü İletişim (Simplex)
          2. Yarı Çift Yönlü İletişim (Half-duplex)
          3. Çift Yönlü İletişim (Duplex)

1) Tek Yönlü İletişim (Simplex)

Bu yöntem, veri yalnızca tek yönde iletilecekse kullanılır.

Yalnızca veri gönderme ya da yalnızca veri alma işlemleri yapılabilir.

Örnek : Televizyon, radyo, barkod okuyuclar ...


2) Yarı Çift Yönlü İletişim (Half-Duplex)

Bu yöntem, iki aygıtın sıra ile bilgi alışverişinde bulunduğu durumlarda kullanılır.

Trafiğin sırayla ve yalnızca bir yöne akabildiği bir yola benzetilir.

Aynı anda olmamak şartı ile iki aygıt da veri iletebilir. Her gönderimden sonra alıcı ve verici değiştirebilme özelliği bulunmalıdır.

Örnek : Telsiz, faks ...


3) Çif Yönlü İletişim (Duplex)

Her iki tarafın da eş zamanlı olarak veri gönderip aldığı durumlarda kullanılır.

Tam çift yönlü (full-duplex) olarak da adlandırılır.

Örnek : Telefon, modem ile bilgisayar arası iletişim ...


Read More

C'de faktöriyel hesabı

1 comment
C'de matematiksel hesaplamalar her zaman ödev olarak verilir. Faktöriyel hesabı yaptırmak son derece basittir. 1'den sayımıza kadar bir for döngüsü oluştururuz. Başta 1 değerini verdiğimiz bir değişkenle döngü içerisinde kullandığımız değişkeni (örneğin i) çarparak sonucu buluruz.

Aşağıdaki kod kullanıcıdan sayıyı alıyor ve o sayının faktöriyelini hesaplıyor.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>

main(){
       int sayi,i,carpim=1;
       printf("Sayi : ");
       scanf("%d",&sayi);
      
       for(i=1;i<=sayi;i++)
       {
          carpim = i * carpim;                    
       }      
      
       printf("\n\n%d ! = %d",sayi,carpim);
      
       getch();
}Read More

C# Programlama Diline Giriş

Leave a Comment
C#, en güçlü dil ailesi olan C ve C++ dillerinden türemiş, "nesneye yönelik yeni nesil yazılım geliştirme dili" olarak tanmlanabilir. 2000 yılında Microsoft tarafından tasarlandı. Geliştiricilerinin başında Pascal'ın mimarı Anders Hjlsberg bulunuyor.

C ve C++ güçlü fakat öğrenilmesi zor dillerdi. Veri türlerinin çok olması ve kütüphanelerinin yeterince anlaşılır olmaması programcıları zorluyordu. Visual Basic ise basitti ancak kurumsal beklentileri karşılamıyordu. Bunları göz önünde bulunduran Microsoft nesneye yönelik, güçlü ve geliştirilmesi kolay olan C# ve VB.NET dillerini çıkardı.

C# için .NET'in resmi programlama dili denebilir.

C# deyince akla gelen editör yine Microsoft tarafından geliştirilen Visual Studio'dur. http://www.microsoft.com/visualstudio/tur/downloads adresinden deneme sürümlerini indirebilirsiniz.

İlk Örnek :

Visual Studio programını açıyorum. File sekmesinden Project... yazan yere tıklıyorum.Karşıma gelen ekrandan Console Application'ı seçip projenin kaydedileceği klasörü belirliyorum. Bu işlemlerden sonra OK butonuna tıklıyorum.

 

Kod kısmı geliyor. Buraya

Console.WriteLine("Merhaba C#");
Console.ReadKey();kodlarını yazıyorum. Ardından F5 yaparak programı çalıştırıyorum. Console.WriteLine komutuyla ekrana "Merhaba C#" yazdırdım. Console.ReadKey() komutuyla da bunu ekranda tuttum. Eğer Console.ReadKey() kodunu kaldırırsanız konsol ekranının açılıp kapandığını görürsünüz.
Read More

PHP ile üyelik sistemi yapımı - 2

Leave a Comment
Birinci bölümde üye kayıt sayfası, tabloyu oluşturmayı göstermiştim. Bu bölümde kullanıcı girişini anlatacağım. Konunun sonunda dosyaları ekleyeceğim.

giris.php sayfasını oluşturuyorum.


giris2.php adında bir dosya oluşturuyorum.

 Artık herşeyimiz tamam. fonksiyonlar.php'nin içeriği de aşağıdaki gibi olacak.

<?php
function veritabani()
{
    mysql_connect("localhost","root","");
    mysql_select_db("uyelik");
}

function uyelikformu()
{
    echo "<form method='post' action='uyeol2.php'>
    <table>
        <tr>
            <td>Kullanıcı Adı</td>
            <td><input type='text' name='kullaniciadi' /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Şifre</td>
            <td><input type='password' name='sifre' /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type='submit' name='kaydet' value='Kaydol' /></td>
        </tr>
    </table>";
}

function girisformu()
{
    echo "<form method='post' action='giris2.php'>
    <table>
        <tr>
            <td>Kullanıcı Adı</td>
            <td><input type='text' name='kullaniciadi' /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Şifre</td>
            <td><input type='password' name='sifre' /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type='submit' name='kaydet' value='Kaydol' /></td>
        </tr>
    </table>";
}
?>


Sistemi indirmek için tıklayın.

Umarım yardımcı olabilmişimdir...
Read More

PHP ile üyelik sistemi yapımı - 1

Leave a Comment
PHP'ye yeni başlayan herkes üyelik sistemi nasıl yapılır merak eder. Ben de bu yazımda üyelik sisteminin bütün aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Üyelik sistemini yazabilmek için SESSION kavramına hakim olmak gerekiyor. Session (Oturum) ve Cookie (Çerez) Kavramları konusunda session kavramı hakkında genel bilgiler vermiştim ancak herhangi bir programlama dilinde nasıl kullanıldığını göstermemiştim. Üyelik sisteminde nasıl kullanıldığını da anlatmaya çalışacağım.

İlk olarak veritabanımızı oluşturalım. uyelik adında bir veritabanı oluşturdum ve içerisine id, ad, sifre alanlarını ekledim.

id alanının auto_increment değerini açtım ve INDEX özelliğini PRIMARY olarak seçtim.

ad ve sifre alanlarını VARCHAR tipinde oluşturdum ve uzunluğunu 40 yaptım.

Tablomuzu oluşturduk. fonksiyonlar.php adında bir dosya oluşturuyorum. Gerekli bütün fonksiyonları bu dosyanın içerisine yazacağım. İlk olarak veritabanı bağlantısı yapan veritabani adlı fonksiyonu oluşturuyorum.index.php adında bir dosya oluşturuyorum. Eğer kullanıcı giriş yapmışsa Hoşgeldiniz mesajı yayınlayacağım. Kullanıcı giriş yapmadıysa giriş yapın ya da üye olun yazdıracağım.


uyeol.php sayfasında kullanıcı giriş yapmışsa index.php'ye yönlendiriyorum. Yapmamışsa üyelik formunu getiriyorum.


uyeol2.php adında bir dosya oluşturuyorum ve içerisine aşağıdaki kodları yazıyorum.


Üyelik kısmını hallettik. Kullanıcı girişi kısmını  2.kısımda anlatacağım ve dosyaları paylaşacağım..


Read More

29 Ocak 2013 Salı

C'de ara sınav ve vize notlarını girerek geçme notunu bulma

Leave a Comment


Hocaların çok sevdiği sorulardan bir tanesi daha :)

Ara sınav ve final notlarını girerek ortalama hesaplatmayı ve eğer geçme notundan büyük ya da eşitse "Başarılı", geçme notundan küçükse "Başarısız" yazdırmayı çok sever hocalar :)

Vereceğim program vizenin %30'unu, finalin %70'ini, geçme notunu da 60 alıyor. Kodu incelerseniz mantığı rahatlıkla kaparsınız.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>

main(){
     int vize_notu,final_notu;
     float ortalama;
    
     printf("Vize notu : ");
     scanf("%d",&vize_notu);
    
     printf("Final notu : ");
     scanf("%d",&final_notu);
    
     ortalama = vize_notu * 0.3 + final_notu * 0.7;
    
     if(ortalama>=60)
     {
         printf("\n\nBasarili\nOrtalama %f.",ortalama);              
     }      
    
     else
     {
         printf("\n\nBasarisiz\nOrtalama %f.",ortalama);    
     }
    
     getch();
}
Read More

C'de süper - mükemmel sayı bulmak

Leave a Comment
Bilgisayar mühendisliği ya da programcılğı okuyan arkadaşlara yardımcı olabilmek için hocaların sık sık sorduğu soruları paylaşmaya çalışıyorum. Süper ya da mükemmel sayılar bunlardan birisi.

Süper sayının en olduğundan bahsedeyim. Kendisinden küçük tam bölenlerinin toplamı, kendisine eşit olan sayılara süper ya da mükemmel sayı denir. Örneğin 6 sayısı süper sayıdır. Kendisine eşit olmayan tam bölenleri 1,2 ve 3'ün toplamları 6'dır.

Aşağıdaki kodu incelerseniz C'de süper sayıların nasıl bulunduğunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. 1 ile 1000 arasındaki süper sayıları bulan bir kod yazıyorum.


#include<conio.h>
#include<stdio.h>

main(){
      int tp=0;
      int i,j;
     
      for(i=1;i<=1000;i++)
      {
         tp=0;
                        
         for(j=1;j<i;j++)
         {
             if(i%j==0)
             {
                tp = tp + j;        
             }      
         }    
        
         if(tp==i)
         {
            printf("%d sayisi mukemmel sayidir.\n",i);       
         }  
      }      
     
      getch();
}

Programın çıktısı aşağıdaki gib. 1 ile 1000 arasında süper sayı olan sayılar 6, 28 ve 496.

Read More

JavaScript array - diziler

Leave a CommentJavaScript'te dizi oluşturmak için new Array() fonksiyonunu kullanıyoruz.

gun adında bir dizi oluşturalım ve içinde günler bulunsun.

Read More

İşaret / Gürültü Oranı ve Shannon-Hartley Kuramı

Leave a Comment


İşaret / Gürültü Oranı (S/N), işaret üzerinde olan bozulmanın işaretin ne kadarını etkilediğidir.

Güç olarak işaret / gürültğ oranı

SNR = 10 . log10(S/N) dB

İletişim kanalı üzerinde en fazla bilgi oranını SNR oranı ile ilişkili olarak Shannon-Hartley teoremi ile ifade edebiliriz.

C = W . log2(1+S/N)bps

C -> bps cinsinden veri hızı
Read More

Nyquist Teoremi

1 comment


Nyquist Teoremi, bir iletişim ortamından birim zamanda gönderilebilecek maksimum bilgi miktarını hesaplar.

Nyquist Teoremine göre, gürültüsüz bir iletişim ortamından gönderilebilecek maksimum bilgi formülü :

C = 2 . W . log 2 M 

C -> maksimum bilgi aktarım miktarı

W -> iletişim ortamının bant genişliği

M -> sayısal işareti ifade eden düzey sayısı
Read More

Round Robin (Zaman Dilimli) İş Planlaması

1 comment
FCFS ve Priority Based iş planlama algoritmalarından sonra sıra Round Robin algoritmasına geldi. Round Robin iş planlama oldukça basit bir mantığa sahip. Bize bir değer veriliyor. Örneğin q=3 olsun. 3'er saniye ile sırasıyla süreçler geliyor.


Örnek ile anlatırsam daha açıklayıcı olur :)

Süreçler ve çoğuşma süreleri aşağıdaki gibi olsun.

 
Read More

28 Ocak 2013 Pazartesi

JavaScript fonksiyonlar

Leave a Comment


JavaScript'te fonksiyon oluşturmak aşağıdaki gibi.

function tiklandi()
{
      yapılacak işlemler
}

 
JavaScript'te fonksiyon oluşturmak oldukça kolay. Şimdi bir örnek yapalım ve butona tıklandığında ekranda butona tıklandı yazsın.

Sayfaya buton ekliyorum. Dikkat etmemiz gereken nokta butonun onlick özelliği. Buraya javascript fonksiyonumuzun adını yazıyorum.
Read More

22 Ocak 2013 Salı

CSS nedir ? CSS'e giriş

Leave a Comment


CSS = Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları)

HTML sayfalarına görsel açıdan zenginlik katmak için geliştirilmiş bir teknolojidir.

HTML sayfalarında CSS kodları çalıştırmak

1.Yöntem

<head> </head> etiketleri arasına
Read More

21 Ocak 2013 Pazartesi

JavaScript e-mail kontrolü

Leave a Comment


Fomumuzda e-posta adresini kontrol etmek istediğimizde kullanabileceğimiz JavaScript kodunu veriyorum.

Aşağıdaki kodu boş bir html sayfasına kopyalayın ve çalıştırın. Karşınıza çıkan textboxa mail adresini yazın ve Giriş butonuna tıklayın. Eğer kurallara uygun bir mail adresi girmediyseniz "Hatalı e-posta adresi." uyarısıyla karşılaşırsınız.
Read More

20 Ocak 2013 Pazar

PHP MySQL kayıt ekleme - insert

Leave a Comment
MySQL'e veri eklemeye geçmeden önce  PHP ile MySQL veritabanı bağlantısı kurma, PHP'de Get ve Post metotlarıyla formdan veri alma ve PHP şifreleme yöntemleri yazılarıma göz atmanızı tavsiye ederim.

PHP ile MySQL veritabanına ekleme yaparken

mysql_query("insert into TABLO_ADI (alan1,alan2) VALUES('deger1','deger2')"); sorgusu kullanılır.


Örnek


Öncelikle veritabanıma uye tablosu ekliyorum.Read More

C Programlama Bubble Sort

Leave a Comment


Bubble Sort - Kabarcık Sıralama Algoritması konusunda Bubble Sort'un algoritmasını anlatmıştım. Aşağıdaki örnekte algoritmanın C'de uygulanmış halini bulabilirsiniz.#include<conio.h>
#include<stdio.h>

Read More

PHP şifreleme yöntemleri

Leave a Comment


PHP'de popüler olan dört tane şifreleme yöntemi var.

Bunlar
  • md5 ( En yaygını )
  • sha1
  • crypt
  • crc32

Peki bunlar nedir ? Ne yaparlar ?

Web uygulamarında, üyelerin parolalarını daha güvenilir bir şekilde saklamak için kullanılan fonksiyonlardır.

Read More

PHP ile MySQL veritabanı bağlantısı kurma

Leave a Comment


PHP ile MySQL veritabanı bağlantısı kurmak oldukça basittir.

Sunucuyla bağlantı kurmak için mysql_connect fonksiyonu kullanılır.

Veritabanını seçmek için de mysql_select_db fonksiyonu kullanılır.
Read More

19 Ocak 2013 Cumartesi

C'de klavyeden girilen 10 sayının toplamını ve ortalamasını bulmak

1 comment Kullanıcı 10 tane sayı girer, bu sayıların toplamı ve ortalaması bulunur.

Öncelikle ekrandan aldığım verileri sırasıyla diziye attım. Ardından dizinin bütün elemanlarını for döngüsü içinde topladım ve for döngüsü dışında toplamı, veri sayısına bölerek ortalamayı buldum.

Toplam için int değer türünü, ortalama içinse virgüllü çıkabileceğini düşünerek float değer türünü kullandım.
Read More

Bubble Sort - Kabarcık Sıralama Algoritması

1 comment


Sıralama algoritmalarının anlaşılması en kolay olanı Bubble Sort'u sizlere anlatmak istiyorum.

Bubble Sort sayı dizisindeki ilk sayıyı alır ve kendisinden sonra gelen sayıyla karşılaştırır. İkinci sayı büyükse başa alır. Küçükse değişiklik yapmaz.

Örnek : 6, 4, 8, 12, 7 sayı dizisi veriliyor ve bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamamız isteniyor.


Read More

Session (Oturum) ve Cookie (Çerez) Kavramları

Leave a Comment

 Cookie - Çerez Nedir ?

Daha önceden girmiş olduğumuz sayfalarda herhangi bir ayar yapmadan, eski ayarlamalarımız üzerinden devam etmemizi sağlayan sistem.

Yani daha önceden girmiş olduğumuz sayfalar bizi tanırlar.
Read More

PHP'de dinamik HTML tabloları oluşturmak

1 comment
HTML tablolar konusunda nasıl tablo oluşturulduğubu anlatmıştım. Şimdi PHP'de dinamik olarak tablo oluşturmayı anlatıyorum. Verileri daha düzenli gösterebilmek için tabloları kullanırız.

Ben 5x3'lük bir tablo oluşturuyorum. Değişkenlerin aldığı değerleri değiştirerek tabloyu istediğiniz satır ve sütun sayısında oluşturabilirsiniz.

<?php

$satirsayisi = 5;
$sutunsayisi = 3;

echo "<table>";

for($i=0;$i<$satirsayisi;$i++)
{
      echo "<tr>";

       for($j=0;$j<$sutunsayisi;$j++)
      {
            echo "<td>". $satirsayisi . " - " $sutunsayisi .</td>";
      }

      echo "</tr>";
}

echo "</table>";

?>


Oluşan Tablo


 Notlar : PHP ve HTML kodlarını birbirinden ayırmak için . kullanılır.

echo "<td>" . $satirsayisi gibi
Read More

JavaScript Prompt komutu ile ekrandan veri alma

Leave a Comment
JavaScript'te kullanıcıdan veri almak için çeşitli yöntemler var ve bunlardan birisi de prompt komutu. Prompt komutunun kullanımı oldukça basit .

ad adında bir değişken oluşturuyorum ve prompt komutu ile kullanıcı adını alıp ekrana document.write ile "Hoşgeldiniz XXX" yazdırıyorum.

<script type="text/javascript">

      var ad= prompt("Adınızı girin","");

      document.write("Hoşgeldiniz " + ad);

</script>Adımızı ABC olarak giriyoruz ve ekranda Hoşgeldiniz ABC yazıyor.


Read More

PHP'de Get ve Post Metotlarıyla Formdan Veri Alma

4 comments


PHP'de formdan veri almak için kullanılan iki yöntem vardır. GET ve POST. Öncelikle bu metotlarla ilgili biraz bilgi vereyim.

POST metodunda gönderilen bilgi bir daha kullanıcı tarafından görülemez. Ancak GET metodunda bilgi adres çubuğunda görülür ve müdahale edilebilir. Bu da güvenlik açıklarına sebep olabilir.

POST Metodu Örnek :

Formumuzu oluşturalım. Formumuzun method özelliğini post, action özelliğini post.php olarak ayarlıyorum.

<form method="post" action="post.php">
    <table>
        <tr>
            <td>Ad</td>
            <td><input type="text" name="ad" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Şifre</td>
            <td><input type="password" name="sifre" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"><input type="submit" value="Gönder" /></td>
        </tr>
    </table>
</form>


post.php içerigi

input name özelliğini $_POST["input name"] şeklinde yazarak veriye ulaşıyorum.

<?php
echo "Kullanıcı Adı : " . $_POST["ad"];
echo "<br />Şifre : " . $_POST["sifre"];
?>


GET Metodu Örnek :

Formu aynı şekilde oluşturuyorum yalnızca method özelliğini get yapıyorum. Action özelliğini get.php yapıyorum.

<form method="get" action="get.php">
    <table>
        <tr>
            <td>Ad</td>
            <td><input type="text" name="ad" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Şifre</td>
            <td><input type="password" name="sifre" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"><input type="submit" value="Gönder" /></td>
        </tr>
    </table>
</form>get.php içerigi 

 

Verilere ulaşırken $_POST yerine $_GET ifadesini kullanıyorum.

<?php
echo "Kullanıcı Adı : " . $_GET["ad"];
echo "<br />Şifre : " . $_GET["sifre"];
?>Dikkat ettiyseniz get metodunda Gönder butonuna bastıktan sonra adres çubuğunda get.php?ad=ABC&sifre=123 gibi bir ifade çıktı. Yukarıda bahsetiğim parametre değiştirme olayı tam olarak bu oluyor :)
Read More

HTML tablolar

Leave a Comment
HTML'de tablo oluşturmak oldukça basittir.

Tablo için table, satır için tr, sütun için td etiketleri kullanılır.

TABLO 1


<table border="1">
      <tr>
           <td>Satır 1 Sütun 1</td>
           <td>Satır 1 Sütun 2</td>
      </tr>
       <tr>
           <td>Satır 2 Sütun 1</td>
           <td>Satır 2 Sütun 2</td>
      </tr>
</table> TABLO 2


 <table border="1">
      <tr>
           <td>Satır 1 Sütun 1</td>
           <td>Satır 1 Sütun 2</td>
      </tr>
       <tr>
           <td colspan="2">Satır 2 Sütun 1</td>
      </tr>
      <tr>
           <td rowspan="2">Satır 3 Sütun 1</td>
           <td>Satır 3 Sütun 2</td>
      </tr>
      <tr>
           <td colspan="2">Satır 4 Sütun 1</td>
      </tr>
</table>
Read More

Öncelik Tabanlı (Priority Based) İş Planlama Algoritması

Leave a Comment
FCFS'den sonra şimdi sıra öncelik tabanlı iş planlamada.

FCFS'de geliş sırasına göre yaptığımız işlemleri bu algoritmada öncelik sırasına göre yapıyoruz.

Örnek :

İlk olarak önceliği 1 olan P2'yi Gantt Chart'a ekliyorumP2'den sonra öncelik sırası 2 olan P4'ü ekliyorum.Öncelik sırası 3 olan P1'i ekliyorum.


Son olarak öncelik sırası 4 olan P3'ü ekliyorum ve Grantt Chart tamamlanmış oluyor.


Bekleme Süreleri :

P1 -> 6 sn.

P2 -> 0 sn.

P3 -> 16 sn.

P4 -> 1 sn.

Ortalama Bekleme Süresi :

(6 + 0 + 16 + 1) / 4 = 5,75 sn.

Read More

C'de Fibonacci Serisi

Leave a Comment


Yine klasikleşmiş ödevlerden birisi :)

Öncelikle Fibonacci Serisinin ne olduğundan bahsedeyim. Fibonacci Dizisi olarak da anılan Fibonacci Serisi herhangi iki sayıdan başlar ve iki sayı toplanarak devam eder.

2 ve 4 ile başlayan bir Fibonacci serisi 2 - 4- 6- 10 - 16 - 26 - 42 ... şeklinde devam eder.

Fibonacci serisini C'de yazarken diziler kullanılır.
Read More