Our social:

Latest Post

19 Mart 2015 Perşembe

Android'de Bluetooth kontrolü

Bu yazıda Android uygulamalarımızda Bluetooth'un açık olup olmadığını nasıl kontrol edecebileceğimizi anlatmaya çalışacağım.

İlk olarak Bluetooth üzerinde işlem yapacağımdan, Bluetooth yetkisi için AndroidManifest.xml dosyama aşağıdaki satırları ekliyorum.
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />

Şimdi Bluetooth'un açık mı yoksa kapalı mı olduğunu öğrenebilirim. Oluşturduğum Activity'ye kodlarımı yazmaya başlıyorum.

OnCreate fonksiyonunda BluetoothAdapter sınıfından nesne türetiyorum. Değer olarak da "BluetoothAdapter.getDefaultAdapter()" değerini veriyorum.

BluetoothAdapter bluetooth = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();

Ardından "isEnabled()" fonksiyonunu kullanarak Bluetooth'un açık olup olmadığını anlıyorum ve buna göre ekranda bir toast gösteriyorum.

if(bluetooth.isEnabled()){
        Toast.makeText(this, "Bluetooth açık.", Toast.LENGTH_LONG).show();
        } else{
        Toast.makeText(this, "Bluetooth kapalı!", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }

Sonucunda OnCreate fonksiyonu aşağıdaki gibi oldu.

@Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        BluetoothAdapter bluetooth = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
        if(bluetooth.isEnabled()){
        Toast.makeText(this, "Bluetooth açık.", Toast.LENGTH_LONG).show();
        } else{
        Toast.makeText(this, "Bluetooth kapalı!", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
    }

Artık uygulamamı kontrol edebilirim. Run ediyorum ve Bluetooth'um kapalı olduğu için aşağıdaki mesajı görüyorum.